קבוצת קורס 89195-03 - הועברה לחדר 1 בבניין משפטים-304

קבוצת קורס 89195-03 - מתמטיקה בדידה 1

יום ג' שעות 18:00-20:00 סמסטר א'

מרצה: ד"ר פורן אריה

הועברה לחדר 1 בבניין משפטים-304