89-680-01 – שיעור השלמה בעיבוד שפה טבעית יתקיים ביום שני 2.12.19 בין השעות 10:00-8:00 בבניין 507 כיתה 108.

89-680-01 – שיעור השלמה בעיבוד שפה טבעית יתקיים ביום שני 2.12.19 בין השעות 10:00-8:00 בבניין 507 כיתה 108.