89-195-01-02-03 – מתמטיקה בדידה 1 – שיעור השלמה יתקיים ביום שני 2.12.19 בין השעות 10:00-8:00 בבניין 304 אולם 1.

89-195-01-02-03 – מתמטיקה בדידה 1 – שיעור השלמה יתקיים ביום שני 2.12.19 בין השעות 10:00-8:00 בבניין 304 אולם 1.