89-112-01 תיקון: שיעור השלמה יתקיים ביום חמישי 5.12.19 בין השעות 20:00-18:00 בבניין 304 אולם 2.

89-112-01 תיקון: שיעור השלמה יתקיים ביום חמישי 5.12.19 בין השעות 20:00-18:00 בבניין 304 אולם 2.