89-4043-01 – סמינר מחקר בעיבוד שפה טבעית: מיקום הסמינר ביום ראשון 15.12.19: בניין 216 חדר 132.

89-4043-01 – סמינר מחקר בעיבוד שפה טבעית: מיקום הסמינר ביום ראשון 15.12.19: בניין 216 חדר 132.