8921011 דניאלה סטפנוב שיעור השלמה 


יום ב', ה-6.1.20, בין השעות 9-10,בניין 304 כיתה 2