89110-09-10-11 אייל דיין שיעור השלמה

יום ה', ה- 9.1.20 בין השעות 18-20 בניין 213 כיתה 4