8923009 מבנה מחשב שיעור השלמה ד"ר פנחס ויסברג

שיעור ההשלמה ביום ב' ה- 13.1.20 בוטל