89-112-01 – אלגברה ליניארית 1 – שיעור השלמה יתקיים ביום חמישי 16.1.20 בין השעות 20:00-18:00 בבניין 213 כיתה 4.

89-112-01 – אלגברה ליניארית 1 – שיעור השלמה יתקיים ביום חמישי 16.1.20 בין השעות 20:00-18:00 בבניין 213 כיתה 4.