89-656-01 - ביטול הרצאה ביום ראשון 12.1.20.

89-656-01 - ביטול הרצאה ביום ראשון 12.1.20.