89195 בדידה 1, רויטל וקנין, תגבור


יום ד', ה- 15.1.20, בין השעות 12-14, בניין 202, חדר 301 (קומה ג' מול מזכירות פיזיקה)