משרת מתרגל בפקולטה להנדסה

 בפקולטה להנדסה  בבר אילן מחפשים מתרגל לקורס בסמס' ב' : מבני נתונים ואלגוריתמים 2 לסמסטר ב'

התרגול בימי רביעי 15:00-16:00

לפרטים לפנות ל- Undergradsec.Engfaculty@biu.ac.il