קוד הנחה ליום הפתוח 14.2.2020

הקוד ההנחה שמקנה 200 ש"ח הנחה ביום הפתוח:

20201  הקוד יהיה פעיל בשעות היום הפתוח.