89-255-01 – תורת הגרפים: שיעור החזרה על-ידי פרופ' יובל רויכמן יתקיים ב"ה ביום שלישי ט"ז שבט 11.2 14:00-16:00 בחדר המחלקה בבניין 216 חדר 201.

89-255-01 – תורת הגרפים: שיעור החזרה על-ידי פרופ' יובל רויכמן יתקיים ב"ה ביום שלישי ט"ז שבט  11.2 14:00-16:00 בחדר המחלקה בבניין 216 חדר 201.