פרופ' דודי סרנה

פרופ'
היועץ לשנה ראשונה בתואר ראשון
פרופ' דודי סרנה
טלפון: 
פקס: 
דוא"ל: 
משרד: 
שעות קבלה: 

פירסומים

see personal web site

 

 

 

קורסים

89231 מערכות הפעלה סמסטר ב'  
89487 סמינריון בתכנון מכאניזם מבוסס סוכנים סמסטר א'  
89514 קבלת החלטות בסביבה דינמית משתנה סמסטר א'  
89617 מבוא לתורת המשחקים סמסטר א'  

תחומי מחקר

בינה מלאכותית, ממשק אדם-מחשב, מו"מ בין סוכנים, תורת המשחקים, מסחר אלקטרוני, מערכות מרובות סוכנים.