פרופ' דוד פלג

פרופ'
פרופ' דוד פלג
משרד: 
שעות קבלה: 

קורסים

89-714 התמודדות עם בעיות NP קשות