טפסים לסגל הבכיר ולסגל הזוטר

 

כותרת הטופס

רשימת טפסים של מערך משאבי אנוש - סגל אקדמי

http://www.biu.ac.il/Administration/forms/Mishacademi-forms.html

רשימת טפסים של מחלקת הגזברות

http://www.biu.ac.il/Administration/forms/gizbarut-forms.html

רשימת טפסים של יחידת המשכורת

http://www.biu.ac.il/Administration/forms/salary-forms.html

רשימת טפסים לשכת הרקטור

http://www.biu.ac.il/Administration/forms/rector-forms.html

רשימת טפסים רשות המחקר

http://www.biu.ac.il/Administration/forms/rm-forms.html

רשימת טפסים המרכז לתקשוב ומידע

http://www.biu.ac.il/Administration/forms/cc-forms.html

דוח ההוצאות מנסיעות לחו"ל.