תואר ראשון - פירוט המסלולים לסטודנטים המתחילים לימודיהם בשנת תשע"ט

מדעי המחשב כמקצוע מורחב

מדעי המחשב כמקצוע ראשי

מדעי המחשב ומתמטיקה דו ראשי

פיסיקה חישובית (מדעי המחשב ופיסיקה דו ראשי)

מדעי המחשב ומדעי המוח דו ראשי מובנה

מדעי המחשב כלכלה דו ראשי מובנה 

מסלול ישיר לתואר ראשון ושני לתלמידים מצטיינים במדעי המחשב

  • ייתכנו שינויים בתוכניות הלימוד ע"פ החלטת וועדת הוראה.
  • החל משנת הלימודים תשע"ז לא ניתן יהיה ללמוד בבר אילן במסלול משני, סטודנט אשר ירצה לשלב בין שתי מחלקות, יהיה עליו ללמוד מסלול דו ראשי (ראשי מדעי המחשב וראשי נוסף)

מסלולים לשנה"ל תשע"ח

מסלולים לשנה"ל תשע"ז

מסלולים לשנה"ל תשע"ו

מסלולים לשנה"ל תשע"ה