לימודי מדעי המחשב מורחב לשנה"ל תש"פ

 שנה א':
מס' הקורס
שם הקורס
סמסטר א'
סמסטר ב'
 
 
הרצאה
תרגיל
סדנא
הרצאה
תרגיל
סדנא
89-110
מבוא למדעי המחשב
3
2
 
 
 
 
89-111
מבוא לתכנות מונחה עצמים
 
 
 
2
2
 
89-112
אלגברה ליניארית 1
3
2
 
 
 
 
89-113
אלגברה ליניארית 2
 
 
 
3
1
 
89-120
מבני נתונים
 
 
 
2
2
 
89-123
מודלים חישוביים 
 
 
 
2
2
 
89-132
חשבון אינפיניטסימאלי  1
4
2
 
 
 
 
89-133 חשבון אינפיניטסימאלי 2       4 2  
89-195
מתמטיקה בדידה 1
2
1
 
 
 
 
89-197 מתמטיקה בדידה 2       2 1  
סה"כ ש"ס (נ"ז) לשנה א':44
                                                                                                                                                                                  
שנה ב':
מס' הקורס
שם הקורס
סמסטר א'
סמסטר ב'
 
 
הרצאה
תרגיל
סדנא
הרצאה
תרגיל
סדנא
89-210
תכנות מתקדם 1
2
1
 
 
 
 
89-211 תכנות מתקדם 2       2 1  
89-214
מבנים אלגבריים
2
2
 
 
 
 
89-220
אלגוריתמים 1
3
2
 
 
 
 
89-226
חישוביות וסיבוכיות
 
 
 
3
2
 
89-230
מבנה מחשב
3
2
 
 
 
 
89-231
מערכות הפעלה
 
 
 
3
2
 
89-262
הסתברות כללית למדעי המחשב
 2
1
 
 
 
 
89-362
שיטות סטטיסטיות במדעי המחשב
 
 
 
2
1
 
סה"כ ש"ס (נ"ז) לשנה ב':36
                                                                                                                                                                                                    
שנה ג':
מס' הקורס
שם הקורס
סמסטר א'
סמסטר ב'
 
 
הרצאה
תרגיל
סדנא
הרצאה
תרגיל
סדנא
89-310
שפות תכנות והידור
2
1
 
 
 
 
89-312 תכנות בסביבה מרובת מעבדים       2 1  
89-322
אלגוריתמים 2
 
 
 
2
1
 
89-385
סדנא לפרויקטים
 
 
2
 
 
2
89-4XX סמינריון במדעי המחשב *     2      
89-509 תכנות בטוח       2 2  
89-511
למידת מכונה
2
2
 
 
 
 
סה"כ ש"ס (נ"ז) לשנה ג': 23
 * מתוך רשימת הסמינריונים המוצעת לתואר ראשון ניתן לבחור לסמינריון בסמסטר א' או ב'.
 
סה"כ ש"ס (נ"ז) לקורסי החובה: 103 = 51.5 ש"ש (נק"ז)
 

קורסי בחירה (שנה ב' או ג'): סה"כ  26 ש"ס (נ"ז) = 13 ש"ש (נק"ז) בחירה לפי הפירוט הבא:

* אשכול בחירה 1- אשכול מתמטיקה יש לקחת מינימום 3 שעות סמסטריאליות (1.5 נק"ז)  ומקסימום 4 שעות סמסטריאליות (2 נק"ז ) מתוך הקורסים המוצעים.
  (אם יילקח קורס של 2 נקודות אזי חצי נקודת זכות  העודפת תעבור לאשכול השלמה ל 64.5 נק"ז).


* אשכול בחירה 2 – יש לקחת מינימום 11 שעות סמסטריאליות (5.5 נק"ז)  ומקסימום 13 שעות סמסטריאליות (6.5 נק"ז)   מתוך הקורסים המוצעים.


* אשכול השלמה ל 64.5  נק"ז – יש לקחת מינימום 10  שעות סמסטריאליות (5 נק"ז)  ומקסימום 12 שעות סמסטריאליות (6 נק"ז)   מתוך הקורסים המוצעים.

 
אשכול בחירה 1: בחירה ממתמטיקה:
יש ללמוד מינימום של 3 ש"ס (1.5 נק"ז) ומקסימום 4 ש"ס (2 נק"ז) מתוך הקורסים:
מספר הקורס שם הקורס סמסטר א' סמסטר ב'
    הרצאה תרגיל סדנא הרצאה תרגיל סדנא
89-200
לוגיקה מתמטית
2
1
 
   
 
89-215
מבנים אלגבריים מתקדמים
 
 
 
2
1
 
89-254
מבוא לקומביניטוריקה
 
 
 
3
 
 
89-255
תורת הגרפים
3
 
 
 
 
 
89-256 תורת המספרים       3    
89-276 שיטות נומריות        2 2  
 
אשכול בחירה 2: בחירה במדעי המחשב:
יש ללמוד מינימום של 11 ש"ס (5.5 נק"ז) ומקסימום של 13 ש"ס (6.5 נק"ז) מתוך הקורסים:
הקורס שם הקורס סמסטר א' סמסטר ב'
    הרצאה תרגיל סדנא הרצאה תרגיל סדנא
89-225 סיבוכיות        3 1  
89-350  מבוא לרשתות תקשורת
2
2
       
89-518 גיאומטריה חישובית 2          
89-526 אלגוריתמים דינאמיים 2          
89-550 אבטחת תקשורת       2 2  
89-560 עיבוד תמונה 2 1        
89-570 בינה מלאכותית 2 1        
89-575 שיטות לאימות תוכנה 2          
89-581 מערכות מסדי נתונים 2 1        
89-608 עיבוד וזיהוי דיבור       2 1  
89-617 מבוא לתורת המשחקים 2          
89-656 מבוא לקריפטוגרפיה 3 1        
89-680 עיבוד שפות טבעיות  3          
89-685 מבוא לרובוטיקה 2 1        
89-674 מבוא למערכת תבוניות       2 1  

אשכול בחירה להשלמת 64.5 ש"ס בחירה במדעי המחשב:

יש ללמוד מינימום של 10 ש"ס (5 נק"ז) ומקסימום של 12 ש"ס (6 נק"ז) מתוך הקורסים:

קורס שם הקורס סמסטר א' סמסטר ב'
    הרצאה תרגיל סדנא הרצאה תרגיל סדנא
89-512 ביולוגיה חישובית       2 2  
89-515 נושאים מתקדמים בגיאומטריה חישובית 2          
89-520 מבני נתונים מתקדמים       2    
89-521 אלגוריתמים אבולוצונים       2    
89-542 ניהול נתוני עתק ברשת 2          
89-553 קריפטואנליזה 3          
89-561 ראייה ממוחשבת 2          
89-628 גילוי חריגות       2    
89-654 שיטות מתקדמות בלמידה חישובית 2 1        
89-657 חישוב בטוח       2    
89-663 גרפיקה ממוחשבת       2 1  
89-679 סדנה במסדי נתונים 2          
89-682 סדנה יישומי עיבוד שפה       2    
89-687 שיטות דיפ-לרנינג לטקסטים ורצפים 2 1        
89-695 סדנא בקריפטוגרפיה 2          
89-698 תכנון מכניזמים       2    

 

סה"כ: 129 שעות סמסטריאליות (נ"ז) = 64.5 שעות שנתיות (נק"ז)