פירוט קורסים מדעי המחשב כמקצוע ראשי למתחילים בשנת תשע"ט

שנה א':
מס' הקורס
שם הקורס
סמסטר א'
סמסטר ב'
 
 
ה’
ת’
ס’
ה’
ת’
ס’
89-110
מבוא למדעי המחשב
3
2
 
 
 
 
89-111
מבוא לתכנות מונחה עצמים
 
 
 
2
2
 
89-112
אלגברה ליניארית 1
3
2
 
 
 
 
89-113
אלגברה ליניארית 2
 
 
 
3
1
 
89-120
מבני נתונים
 
 
 
2
2
 
89-123
מודלים חישוביים
 
 
 
2
2
 
89-132
חשבון אינפיניטסימאלי 1
4
2
 
 
 
 
89-133 חשבון אינפיניטסימאלי 2       4 2  
89-195
מתמטיקה בדידה 1
2
1
 
 
 
 
89-197 מתמטיקה בדידה 2       2 1  
                                                                                               
שנה ב':
 
מס' הקורס
שם הקורס
סמסטר א'
סמסטר ב'
 
 
ה’
ת’
ס’
ה’
ת’
ס’
89-210
תכנות מתקדם 1
2
1
 
 
 
 
89-211 תכנות מתקדם 2       2 1  
89-214
מבנים אלגבריים
2
2
 
 
 
 
89-220
אלגוריתמים 1
3
2
 
 
 
 
89-226
חישוביות וסיבוכיות 
 
 
 
3
2
 
89-230
מבנה מחשב
3
2
 
 
 
 
89-231
מערכות הפעלה
 
 
 
3
2
 
89-262
הסתברות כללית
 2
1
 
 
 
 
89-511
למידת מכונה
 
 
 
2
2
 
                                                                                               
שנה ג':
 
מס' הקורס
שם הקורס
סמסטר א'
סמסטר ב'
 
 
ה’
ת’
ס’
ה’
ת’
ס’
89-310
שפות תכנות והידור
2
1
 
 
 
 
89-312 תכנות בסביבה מרובת מעבדים 2 1        
89-322
אלגוריתמים 2
 
 
 
2
1
 
89-362
שיטות סטטיסטיות במדעי המחשב
 
 
 
2
1
 
89-385
סדנא לפרויקטים
 
 
2
 
 
2
89-509 תכנות בטוח       2 2  
 
6 שעות סמסטריאליות בחירה מתוך הקורסים הבאים:
 
מס' קורס שם קורס סמסטר א' סמסטר ב'
    ה' ת' ס' ה' ת' ס'
89-225 סיבוכיות        2 1  
89-276 שיטות נומריות        2 2  
89-350
מבוא לרשתות תקשורת
2
2
 
   
 
89-526
אלגוריתמים דינאמיים
2
 
 
 
 
 
89-550
אבטחת תקשורת
 
 
 
2
2
 
89-560
עיבוד תמונה
2
1
 
 
 
 
89-570
בינה מלאכותית
2
1
 
 
 
 
89-575
שיטות לאימות תוכנה
2
 
 
 
 
 
89-581 מערכות מסדי נתונים 2 1        
89-608 עיבוד וזיהוי דיבור 2 1        
89-617
מבוא לתורת המשחקים
2
 
 
 
 
 
89-656
מבוא לקריפטוגרפיה
3
1
 
 
 
 
89-680
עיבוד שפות טבעיות 
3
 
 
 
 
 
89-685
מבוא לרובוטיקה
2
1
 
 
 
 
89-674
מבוא למערכות תבוניות
 
 
 
2
1
 

                                סה"כ: 53.5 שעות שנתיות

* ניתן ללמוד את הקורס 88-165 במקום הקורס 89-262.