פירוט קורסים פיסיקה חישובית (מדעי המחשב ופיסיקה דו-ראשי) למתחילים לימודיהם בתשע"ט

שנה א':

מספר הקורס שם הקורס סמסטר א' סמסטר ב'
    ה' ת' ס' ה' ת' ס'
89-110 מבוא למדעי המחשב 3 2        
89-111 מבוא לתכנות מונחה עצמים       2 2  
89-120 מבני נתונים       2 2  
89-123 מודלים חישוביים       2 2  
89-195 מתמטיקה בדידה 1 2 1        
89-197 מתמטיקה בדידה 2       2 1  

שנה ב' 

מספר הקורס  שם הקורס סמסטר א' סמסטר ב'
    ה' ת' ס' ה' ת' ס'
89-210 תכנות מתקדם 1 2 1        
89-211 תכנות מתקדם 2       2 1  
89-220 אלגוריתמים 1 3 2        
89-226 חישוביות וסיבוכיות        3 2  
89-230 מבנה מחשב 3 2        
89-231 מערכות הפעלה       3 2  
שנה ג' 
מספר הקורס  שם הקורס סמסטר א' סמסטר ב'
    ה' ת' ס' ה' ת' ס'
89-322
אלגוריתמים 2
 
 
 
2
1
 
89-385
סדנא לפרוייקטים
 
 
2
 
 
2
בחירה - מדעי המחשב 8 שעות סמסטריאליות מתוך הקורסים:
מס' קורס שם קורס סמסטר א' סמסטר ב'
    ה' ת' ס' ה' ת' ס'
89-225 סיבוכיות        2 1  
89-310 שפות תכנות והידור            
89-350 מבוא לרשתות תקשורת

2

2

       
89-509 תכנות בטוח            
89-511 למידת מכונה            
89-526 אלגוריתמים דינאמיים 2          
89-550 אבטחת תקשורת       2 2  
89-560 עיבוד תמונה 2 1        
89-570 בינה מלאכותית 2 1        
89-575 שיטות לאימות תוכנה 2          
89-581 מערכות מסדי נתונים 2 1        
89-617 מבוא לתורת המשחקים 2          
89-656 מבוא לקריפטוגרפיה 3 1        
89-680 עיבוד שפות טבעיות  3          
89-685 מבוא לרובוטיקה 2 1        
89-674 מבוא למערכות תבוניות       2 1  
 

סה"כ: 90 שעות שנתיות 

32 שעות במדעי המחשב ו-58 שעות בפיסיקה