לימודי מדעי המחשב ומדעי המח דו ראשי מובנה לשנה"ל תש"פ

שנה א':
קורס
שם הקורס
סמסטר א'
סמסטר ב'
 
 
הרצאה
תרגיל
סדנא
הרצאה
תרגיל
סדנא
89-110
מבוא למדעי המחשב
3
2
 
 
 
 
89-111
מבוא לתכנות מונחה עצמים
 
 
 
2
2
 
89-112
אלגברה לינארית 1
3
2
 
 
 
 
89-120
מבני נתונים
 
 
 
2
2
 
89-195
מתמטיקה בדידה 1
2
1
 
 
 
 
89-197 מתמטיקה בדידה 2       2 1  
שנה ב' 
קורס
שם הקורס
סמסטר א'
סמסטר ב'
 
 
הרצאה
תרגיל
סדנא
הרצאה
תרגיל
סדנא
89-123 מודלים חישוביים        2 2  
89-210 תכנות מתקדם 1  2 1        
תכנות מתקדם 2 
   
 
2
1
 
אלגוריתמים 1
3
2
 
 
 
 
מבנה מחשב
3
2
 
 
 
 
מערכות הפעלה
 
 
 
3
2
 
הסתברות כללית למדעי המחשב
2
1
 
 
 
 
שנה ג' 
קורס
שם הקורס
סמסטר א'
סמסטר ב'
 
 
הרצאה
תרגיל
סדנא
הרצאה
תרגיל
סדנא
89-226
 חישוביות וסיבוכיות 
 
 
 
3
2
 
אלגוריתמים 2
 
 
 
2
1
 
סדנא לפרוייקטים
 
 
2
 
 
2
 5 שעות סמסטריאליות בחירה במדעי המחשב מתוך הקורסים הבאים:
קורס
שם הקורס
סמסטר א'
סמסטר ב'
 
 
הרצאה
תרגיל
סדנא
הרצאה
תרגיל
סדנא
למידת מכונה
2
2
 
 
 
 
89-511 גיאומטריה חישובית 2          
עיבוד תמונה
2
1
 
 
 
 
89-570 בינה מלאכותית 2 1        
עיבוד שפות טבעיות 
3
 
 
 
 
 
89-685 מבוא לרובוטיקה 2 1        
89-674 מבוא למערכות תבוניות    
 
2
1
 
הקורסים החישוביים מצריכים בסיס נרחב ואוסף מובנה של קורסים. על מנת ליצור רמה גבוהה של לימוד בתחום זה יש למזג לימודים אלו במסגרת מדעי המחשב.
שנה א' התלמידים יחויבו בקורסי פיזיקה 1, פיזיקה 2 אם לא יזוכו בפטור מקורסי הפיסיקה על סמך עמידה בתנאי הבגרות או קורסים קודמים.
 
סה"כ במדעי המחשב: 69 שעות סמסטריאליות (נ"ז) = 34.5 שעות שנתיות (נק"ז)