קונסורציום בר-אילן לרובוטיקה

קונסורציום בר-אילן לרובוטיקה בראשות פרופ' גל קמינקא מאגד מעבדות מהמחלקה למדעי המחשב בפקולטה למדעים מדוייקים והמחלקה להנדסת מחשבים מבה"ס להנדסה.

בין מגוון הנושאים הנחקרים בקונסורציום נמצאים מערכות מרובות רובוטים, רובוטים המבצעים משימות בתחום האבטחה, מידול קוגניטיבי וכן קבוצת הכדורגל הרובוטי- קבוצת הרובוקאפ.
בנוסף, הקונסרציום לרובוטיקה נמצא בקשרי עבודה צמודים עם משרדי הממשלה השונים ולקוחות תעשייתיים , במטרה לפתח וליישם טכנולוגיות פורצות דרך בתחום הרובוטיקה.
הקונסורציום מאגד בתוכו שלוש מעבדות בראשות פרופ' גל קמינקא (מעבדת מבריק), ד"ר אלי קולברג (המעבדה להנדסת רובוטים) וד"ר נועה אגמון (המעבדה לרובוטיקה בטחונית).