תחומי מחקר

שםסמל מיון תחומי מחקר
פרופ' ליעם רודיטי

אלגוריתמים לגרפים, גיאומטריה חישובית, אלגוריתמים דינאמיים, אלגוריתמים לרשתות אלחוטיות.

פרופ' יוסי קשת

למידת מכונה, למידת מכונה של בעיות מורכבות וסדרות.עיבוד דיבור ושפה, זיהוי דיבור.

פרופ' שרית קראוס

פיתוח מערכות אינטלגנטיות , מו"מ אוטומטי, ממשקי משתמש, כלים תומכי החלטה, תיכנון, הסברים לא מונוטוניים מסדי ידע

פרופ' גל קמינקא

קבוצות וצוותים של רובוטים, תוכנה ואנשים, כריית מידע ולמידה, מערכות מרובות סוכנים, בינה מלאכותית

פרופ' שמואל טומי קליין

אלגוריתמים, אחזור מידע, דחיסה

ד"ר צבי קופלוביץ
פרופ' טלי קאופמן

סיבוכיות, תורת הקודים, קומבינטוריקה וראנדומיות בחישוב, אלגוריתמים תת לינארים

פרופ' רעות צרפתי
  • עיבוד שפה טבעית
  • עיבוד שפה טבעית בעברית
  • בלשנות חישובית
  • ניתוח תחבירי וסמנטי
  • ניתוח שיח ורב שיח
  • שפות עשירות מורפולוגית
  • מודלים רב שפתיים
  • בינה מלאכותית
  • למידה חישובית ולמידה עמוקה

Natural Language Processing

Hebrew Language Processing

Computational Linguistics

Syntactic and Semantic Processing

Discourse and Dialogue Processing

Morphologically rich languages

Multilinguality and Universal Parsing

Artificial Intelligence

Conversational AI

Machine Learning and deep learning

ד"ר אריאל פרנק

 למידה מבוזרת כאיתור משאבים ברשת, מולטימדיה מבוזר, ספריות דיגיטליות.

פרופ' בני פנקס

קריפטוגרפיה, אבטחת מחשבים ותקשורת פרטית.

ד"ר טניה פלוטקין
פרופ' דורון פלד

הוכחת נכונות של מערכות חומרה ותוכנה, הוכחה אוטומטית, בדיקות של מערכות, לוגיקה ושפות פורמליות

 

דרושים סטודנטים למחקר לתואר שני / /שלישי בנושאים של לוגיקה, הנדסת תכנה, אימות ובדיקה של תכנה וחומרה.

למעוניינים יש לפנות לפרופ' פלד : doron.peled@cs.biu.ac.il

פרופ' אלי פורת

ניתוח אלגוריתמים, מורכבות חישובית

ד"ר אסתר עזרא

גיאומטריה חישובית ודיסקרטית, אלגוריתמי קירוב גיאומטריים, קובינטוריקה, אקראיות בחישוב, הבדליות בגיאומטריה.

פרופ' דודי סרנה

בינה מלאכותית, ממשק אדם-מחשב, מו"מ בין סוכנים, תורת המשחקים, מסחר אלקטרוני, מערכות מרובות סוכנים.

 

פרופ' נתן נתניהו

אלגוריתמים, גיאומטריה חישובית, עבוד תמונה, אומדנים סטטיסטיים חסינים, חישה מרחוק

פרופ' יהודה לינדל
קריפטוגרפיה (הצפנה) פרוטוקולים  בטוחים, יסודות תאורטיים.

 

פרופ' משה לוינשטיין

אלגוריתמים, אלגוריתמים קירוביים, זיהוי דגמים, מבני נתונים

פרופ' אבינתן חסידים

 אלגוריתמים, תורת המשחקים, מחשוב קוונטי, אלגוריתמי קירוב.

פרופ' אמיר הרצברג

אבטחת תקשורת ובפרט התקפות והגנות לפרוטוקולי האינטרנט (TCP/IP, DNS, routing ), אבטחת סייבר, ובפרט תקשורת וזיהוי פוגענים,  (malware)  קריפטוגרפיה יישומית ופיננסית לרבות אבטחת מסחר ותשלומים,  תקשורת אנונימית וסמויה, התקפות הנדסה-חברתית והגנות על משתמשים אנושיים,  ניהול אמון,  פרוטוקולי תקשורת.

פרופ' עידו דגן
עיבוד שפות טבעיות, למידת מכונה ושיטות סטטיסטיות, אחזור מידע וניתוח טקסטים
פרופ' יואב גולדברג

הבנה ויצירה של טקסטים בשפה אנושית, שיטות למידה עמוקה (דיפ לרנינג), ניתוח תחבירי אוטומטי, תרגום מכונה, עיבוד שפה בעברית, למידת מכונה וחיזוי מבני.

ד"ר גלעד אשרוב

קריפטוגרפיה, פרטיות ואבטחת תקשורת

Cryptography, privacy and security

ד"ר יעל אמסטרדמר

מסדי נתונים, ניהול נתונים ברשת ובמאגרי ידע מקוונים, נתוני עתק, ניהול נתונים בעזרת מיקור המונים.

פרופ' עמיהוד אמיר

זיהוי דגמים רב מימדי ויישומים בתחומי עיבודי טקסט, ראיה ממוחשבת ומולטימדיה. ביולוגיה חישובית.