תחומי מחקר

שםסמל מיון תחומי מחקר
פרופ' יוסי קשת

למידת מכונה, למידת מכונה של בעיות מורכבות וסדרות.עיבוד דיבור ושפה, זיהוי דיבור.

פרופ' ליעם רודיטי

אלגוריתמים לגרפים, גיאומטריה חישובית, אלגוריתמים דינאמיים, אלגוריתמים לרשתות אלחוטיות.