תחומי מחקר

שםסמל מיון תחומי מחקר
פרופ' ליעם רודיטי

אלגוריתמים לגרפים, גיאומטריה חישובית, אלגוריתמים דינאמיים, אלגוריתמים לרשתות אלחוטיות.