שאלות ותשובות

 

שאלות בנושא קבלה ותחילת לימודים

כיצד ניתן להירשם לאוניברסיטה?
הרשמה דרך אתר האוניברסיטה, ראה קישור:

 https://inbar.biu.ac.il/Register/EditUser.aspx?formid=123

מה עלות דמי ההרשמה לתש"פ?

464 ₪ וביום הפתוח 264 ₪.

מהם תנאי הקבלה למחלקה למדעי המחשב?

תנאי הקבלה למחלקה למדעי המחשב: שקלול בגרות ופסיכומטרי -  ציון פסיכומטרי של לפחות 670. 
כדי לבדוק את סיכויי הקבלה ניתן להיכנס ללינק, להזין נתונים ולראות האם הינך עומד/ת בתנאי הקבלה.

תכנית לתיכוניסטים:

תואר ראשון במסלול דו ראשי מדעי המחשב מתמטיקה
בכדי להתקבל לתכנית זו, יש להשיג ממוצע של 85 לפחות בשני קורסי קיץ במחלקה למתמטיקה (קורס לינארית 1 וקורס מתמטיקה בדידה). 
בתום שנת הלימודים הראשונה יש להשיג ממוצע של 85 לפחות על מנת להמשיך ללימודי תואר דו ראשי במסלול זה.

ציון הפסיכומטרי או הבגרות נמוך מעט מהציון הנדרש כתנאי רישום, האם אפשר להתקבל "על תנאי"? 

לא, עליך לעמוד בתנאים הנדרשים.

האם ניתן להתקבל לתואר ראשון ללא מקצוע פיזיקה בבגרות? 

נכון, במדעי המחשב לא נדרשת בגרות בפיזיקה.
 

קבלה למועמדים בני 30 ומעלה 

אין תנאים מיוחדים לבני 30 ומעלה. הקבלה היא על סמך פסיכומטרי, בגרות ועמידה בסכם הנדרש.

האם קיימת דרך נוספת להתקבל מלבד ציוני בגרות ופסיכומטרי?

קיים אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה למסלול המורחב בלבד מצ"ב מידע: http://www.openu.ac.il/afik/BIU_CS.html - נא לא להתייחס למידע המתייחס לקורסי אנגלית באתר האו"פ -קורסי אנגלית באו"פ אינם מוכרים בבר אילן.

אני לומד כרגע במוסד אקדמי אחר. ברצוני להמשיך את לימודי אצלכם / אני בעל תואר אקדמי. מהן דרישות הקבלה?
ללימודים במחלקה מתקבלים על סמך פסיכומטרי ובגרות. אם יש לך תואר אקדמי ממוסד אחר תוכל לבקש בקשה לפטורים מקורסים, בהתאם לפטורים תבוצע ההרשמה לקורסים.

למדתי בעבר במסגרת אקדמית האם אקבל פטורים כלשהם במסגרת לימודי?
עליך להגיש למזכירות המחלקה בקשה מסודרת הכוללת טופס פנייה גיליון ציונים ואת סילבוס הקורסים שלמדת. הבקשה תעבור בדיקה אם הנך זכאי לפטור. בדרך כלל עליך לקבל ממוצע של 75 בקורסים בכדי לקבל את הפטור אך כל מקרה נבדק לגופו.

התקבלתי ללימודים במחלקה אבל גם במחלקה באוניברסיטה אחרת. עם מי אפשר להתייעץ בנושא הבחירה?
ניתן לפנות ליועץ המחלקה שיוכל לעזור בכוונה ומענה לשאלות. פרטים במזכירות המחלקה.

הקפאתי או הפסקתי את הלימודים שלי ואני מעוניין להירשם שוב לשנה הבאה, האם אני צריך לעמוד בתנאי הקבלה של שנת הלימודים הבאה? 
במקרה של הקפאה אם תודיע למדור תכניות לימודים על הקפאת לימודים בשנה שלאחר מכן לא תצטרך להירשם מחדש אלא אוטומטי יחודשו לימודיך.
במקרה של הפסקה לימודים – עליך להירשם מחדש ולעמוד בתנאי הקבלה לפי השנה בה חידשת את הלימודים.
 

על המחלקה

מהם דרכי ההתקשרות למחלקה?
 

תואר ראשון: טלפון: 03-5318866

Cs.office@biu.ac.ilכתובת מייל:

כתובת למשלוח דואר – אוניברסיטת בר אילן המחלקה למדעי המחשב 5200056

מהן תכניות הלימוד במחלקה?
ניתן לראות באתר המחלקה: https://cs.biu.ac.il/node/672

למי עלי לפנות בנוגע לשאלות על המערכת?
תוכל לפנות למזכירות המחלקה.

האם קיימת מערכת מובנית בתכניות הלימוד בתואר הראשון? האם קיימת גמישות בבניית המערכת?
בשנה א' כל המערכת כוללת קורסי חובה. הגמישות היא בבחירת מועדי הקורסים. לכל קורס בדרך כלל 2-3 קבוצות הרצאה ומספר קבוצות לתרגול וניתן להרכיב מערכת פי העדפות.
מי שלומד במסלול דו ראשי הגמישות נמוכה יותר עקב תיאום מערכת קורסים של 2 מחלקות.

מהו משך הלימודים לתואר ראשון?
תכנית הלימודים לתואר ראשון היא שלוש שנים.

מהו פרק הזמן המקסימלי לסיום התואר הראשון? האם ניתן להאריך את הלימודים?
על פי תקנון המחלקה ניתן לפרוס את הלימודים מקסימום עד ארבע שנים.

האם אפשרי ומומלץ לשלב עבודה במהלך התואר?
הלימודים במחלקה הם מאתגרים ותובעניים. להבטחת הצלחתך, מאוד מומלץ להתמקד בהם, ובפרט להימנע מעבודה בתקופת הלימודים. להצלחה בלימודים השפעה על קבלתך לעבודה, ולכך משמעות כספית שהיא בדרך כלל גדולה מההכנסה מעבודה במקביל ללימודים. ישנן מספר דרכים אחרות למימון הלימודים, כדוגמת פרויקט פר"ח; לפרטים אפשר לפנות לאגודת הסטודנטים. 

באיזה שלב יש לבחור מסלול לימודים(מורחב/דו ראשי), והאם ניתן לעבור בין המסלולים השונים במחלקה במהלך הלימודים?
יש לבחור מסלול לפני ההרשמה לקורסים, ניתן לעבור ממורחב לדו ראשי וההיפך במהלך הלימודים אם הנך עומד בתנאי הקבלה ע"י פניה דרך מערכת האינבר ובקשה לשינוי מסלול לימודים.

האם יש רישום בסמסטר ב' לתואר ראשון?
לא, הלימודים לתואר ראשון מתחילים באוקטובר ולא ניתן להתחיל לימודים בסמסטר ב'.
 

 האם קיים מסלול ערב?
לא קיים מסלול ערב.

מה לעשות אם אני מתקשה בקורס כלשהו?
בשלב הראשון לפנות למרצה / למתרגל הקורס. בשלב השני ליועץ השנתון שלך. קיים גם פרויקט חונכות, מצ"ב מידע: http://cs.biu.ac.il/node/631

ניתן לראות את תקנון המחלקה בקישור הבא:

https://cs.biu.ac.il/node/3834

מה לעשות כאשר אני נקרא לשירות מילואים בזמן הלימודים?
עליך לעדכן את המתרגלים בקורס והנך זכאי להקלות בהתאם לתקנון מילואים. מצ"ב: 
http://www1.biu.ac.il/File/students/takanonmiluim.pdf

מתי מתקיימים ימים פתוחים וסיורים לתואר ראשון
יום
 פתוח הקרוב יתקיים ב 24/05/2019 פרט לזה ניתן לפנות למזכירות המחלקה

שאלות כלליות

האם קיימת מכינה קדם אקדמית?
למידע ניתן לפנות למכינה קדם אקדמית: http://mechina-kda.biu.ac.il/

מייל המכינה:  Mechina.kda@biu.ac.il
טלפונים: 03-5354079, 03-5318406, 03-5317956 פקס: 03-7369904
שעות קבלה: ימים א' - ה' בין השעות 13:00-09:00

אני בעל לקות למידה, היכן מתבצע אבחון לימודי? 
http://www.biu.ac.il/Dean/meoravutתוכל לפנות ליחידה למעורבות חברתית:

מה גובה שכ"ל?
שכר הלימוד נקבע על סמך מספר השעות שאתה לומד פרטים נוספים באתר מדור שכר לימוד:
 
https://www1.biu.ac.il/File/MYDA/Harshama2017.pdf

מעונות בבר אילן?

כן. למידע ניתן לפנות לאתר המעונות:                             
מייל : Meonot.office@biu.ac.il

טלפונים: 03-5318392, פקס: 03-7384016
שעות קבלה: ימים א' - ג' בין השעות 14:00-11:30, ג' – ה' 10:30-08:30

האם ניתנות מלגות לימוד במסגרת התואר הראשון
לא ניתנות מלגות דרך המחלקה. ניתן לפנות לוועדת מלגות אוניברסיטאית לתואר ראשון.
 
http://www1.biu.ac.il/scholarships/BA


היכן ניתן לראות את לוח הזמנים של שנת הלימודים, חגים וחופשות?
לוח זמנים אקדמי: 
https://www1.biu.ac.il/index.php?id=18628&pt=1&pid=839