פרופ' יעקב שויקה

פרופ'

תחומי מחקר

פתוח תורת האוטומטים הסופיים על סרטים אינסופיים מאורך  < w תוך פישוט התיאוריות של מקנוטן ובוקי, ועל עצים אינסופיים, תוך פישוט התיאוריה של רבין