המסלולים לתואר שני

המסלולים לתואר שני:

מסלול א' – כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב

מסלול ב' – ללא עבודת מחקר
 

תחומי התמחות

  1. אלגוריתמיקה וחישוביות ('תאוריה')
  2. תקשורת ואבטחה
  3. בינה מלאכותית (כולל אחזור מידע ורובוטיקה)

לתחומי ההתמחות השונים יש דרישות שונות של קורסי קדם, חובה ובחירה (לטבלת הקורסים).  לסטודנטים שתחום המחקר שלהם לא נופל באחד מתחומי ההתמחות הנ"ל, ניתן ללמוד ללא התמחות.

במהלך שנת הלימודים הראשונה על הסטודנט להודיע באיזה תחום התמחות בחר ולעבור את קורסי החובה בתחום ההתמחות. סטודנט שבחר ללמוד ללא התמחות חייב לעבור במהלך השנה הראשונה לפחות שלושה  מקורסי החובה אחד מכל תחום התמחות.

לסטודנטים במסלול א' (עם תזה), כמפורט לעיל, נדרש אישור המנחה לבחירת תחום התמחות (או ללימוד ללא התמחות).

תנאי הקבלה לתואר שני במדעי המחשב

ללימודי תואר שני במדעי המחשב יתקבל בעל תואר ראשון במדעי המחשב (ראשי או מורחב) ממוסד אקדמי מוכר שאושר ע"י יועץ המחלקה לתואר שני. מספר המקומות מוגבל, ולכן המועמדים הטובים ביותר יתקבלו. עם זאת, רק במקרים חריגים יתקבלו מועמדים עם ממוצע של פחות מ-85%. החלטות הקבלה אינן תלויות רק בציון הממוצע, אלא גם בגורמים אחרים, לרבות מוסד הלימודים, ציונים בקורסים מסוימים, השכלה נוספת, המלצות, ניסיון מקצועי והישגים אחרים.

בעלי תואר ראשון במדעי המחשב משני או מתחום אחר, או ממוסד לימודי אחר, יחויבו בקורסי השלמה

מסלול ישיר ומסלול משולב לתואר שלישי

ישנם שני מסלולי תואר שלישי מיוחדים: מסלול ישיר מתואר ראשון לשלישי ומסלול משולב (תואר שני + שלישי).

במסלול המשולב עוברים לתואר שלישי במהלך לימודי תואר שני.

לפרטים ראה תכנית תואר שלישי באתר האינטרנט.

 

לימודי השלמה במדעי המחשב לתואר שני

קורסי קדם, חובה ובחירה בתחומי ההתמחות השונים

מסלול א' – עם תיזה - עבודת מחקר

מסלול חדש לתואר שני במסלול מדעי הנתונים – עם תזה

מסלול ב' – ללא תיזה (עבודת מחקר)