יואב גולדברג

פרופ' יואב גולדברג

סגל אקדמי

בניין 216 חדר 004
שעות קבלת קהל
סמסטר א' ו - ב' - בתיאום בלבד

תחומי מחקר

הבנה ויצירה של טקסטים בשפה אנושית, שיטות למידה עמוקה, ניתוח תחבירי אוטומטי, תרגום מכונה, עיבוד שפה בעברית, למידת מכונה וחיזוי מבני.

פרסומים

קורסים