משה לוינשטיין

רקע

 

 

 

 

פרופ' משה לוינשטיין

סגל אקדמי

03-5318585
בניין 216 חדר 216
שעות קבלת קהל
סמסטר א' ו- ב' - בתיאום בלבד

תחומי מחקר

אלגוריתמים, אלגוריתמים קירוביים, זיהוי דגמים, מבני נתונים

פרסומים

קורסים