נתן נתניהו

רקע

פרופ' אמריטוס נתן נתניהו הוא חוקר בשטח האינטליגנציה המלאכותית (Artificial Intelligence), שרוב מחקריו מונעים מבעיות יסודיות מהותיות בתחומי עיבוד תמונה (Image Processing), ראיה ממוחשבת (Computer Vision)

פרופ' אמריטוס נתן נתניהו

סגל אקדמי

03-5317721
בניין 216 חדר 213

תחומי מחקר

"Computational Intelligence, including Evolutionary Computation and Deep Learning Computer Chess Computational Statistics Image Processing Algorithmic Pattern Recognition Remote Sensing

פרסומים

קורסים