טניה פלוטקין

ד"ר טניה פלוטקין

סגל אקדמי

03-5318681
בניין 216 חדר 006
שעות קבלת קהל
סמס' א' - יום א' 17:00-16:00, סמס' ב' - יום ג' 16:00-15:00

פרסומים

קורסים