תמונה

ד"ר עמית סומך

סגל אקדמי

בניין 202 חדר 114
שעות קבלת קהל
בתיאום מראש

תחומי מחקר

Automated Data Analysis, Data Science, and Knowledge Extraction, as well as additional topics in the intersection between Data Management & Machine Learning

פרסומים

קורסים

מדעי נתונים טבלאיים - Tabular Data Science
סדנה במדעי הנתונים - Data Science Workshop
סמינר מתקדם באוטומציה ולמידה בתהליכי ניתוח נתונים טבלאיים - Advanced Seminar in Automation & ML in Tabular Data Analytics