תמונה

ד"ר יוני זוהר

סגל אקדמי

תחומי מחקר

Satisfiability Modulo Theories , Automated Reasoning

פרסומים

קורסים

הסקה אוטומטית ושימושיה
סמינר בחוזים חכמים