תמונה

ד"ר אורן גליקמן

סגל אקדמי

תחומי מחקר

NLP, Agritech, Fintech and other novel applications of data science

פרסומים

קורסים

272000
Introduction to Programming with python. Brain Science
spring