Brain

רקע

ברכה פוגל - סגן מנהלי

דפנה גד - מרכזת מחלקה 

סילבי ברוך - רכזת סגל בכיר

הילה גרינברג - מזכירה סגל זוטר

סיגל שגב זרחיה - מרכזת תואר ראשון

עדי פרח- מתאמת תואר ראשון

אורלי רבינוביץ פוס - מתאמת כנסים וקשרי תעשיה

 

 

סגל מנהלי

03-5318866
בניין 216 חדר 101

פרסומים

קורסים