Brain

רקע

ברכה פוגל - סגן מנהלי

דפנה גד - רכזת 

סילבי ברוך - מזכירה בכירה סגל בכיר

הילה גרינברג - מזכירה סגל זוטר

סיגל שגב זרחיה - אחראית תואר ראשון

שרה ליאת גיאת - מתאמת תואר ראשון

 

 

סגל מנהלי

03-5318866
בניין 216 חדר 101

פרסומים

קורסים