הודעות

כותרת עדכון אחרון
89210 תכנות מתקדם 1 מועד ג' 18/03/2019 - 16:26
89210 תכנות מתקדם 1 הבהרות לגבי ציון עובר 18/03/2019 - 16:25
שינוי כיתה באופן קבוע: 89-111-06 – מונחה עצמים – בניין 305 כיתה 10. 17/03/2019 - 14:22
89-581-03-04-05: התרגולים במסדי נתונים מבוטלים ביום שני 18.3.19 וגם ביום שלישי 19.3.19. 17/03/2019 - 14:01
89111-06-10 איל קליין תכנות מונחה עצמים  17/03/2019 - 12:22
שינוי כיתה באופן קבוע: 89-608-01 – עיבוד וזיהוי דיבור – בניין 507 חדר 107. 14/03/2019 - 10:01
8913306 אינפ' 2 דורון פרלמן  היום יום ד',  13/03/2019 - 13:43
8913308 אינפ' 2 שיעור השלמה לירז כתיב 13/03/2019 - 12:16
8919709 בדידה 2 פתיחת קבוצת תרגיל חדשה 12/03/2019 - 14:17
89312 תכנות בסביבה מרובת מעבדים - שינוי מיקום 12/03/2019 - 14:17
89-226-03: חישוביות וסיבוכיות – ביטול הרצאה ביום חמישי 14.3.19 בשעה 12:00. מצ"ב מידע על שיעור השלמה: 11/03/2019 - 15:47
89-322-01-02: אלגוריתמים 2 - ביטול הרצאות: 11/03/2019 - 12:18
8923107 מערכות הפעלה שינוי כיתה קבוע 10/03/2019 - 16:18
89-477-01: סמינר באימות תכנה – ביטול הסמינר ביום ראשון 10.3.19. 10/03/2019 - 13:46
89-123-01-02: מודלים חישוביים – ביטול הרצאה ביום ראשון 10.3.19. 10/03/2019 - 11:39
89-653-01: יסודות הקריפטוגרפיה – מצ"ב הודעה חשובה מפרופ' לינדל: 10/03/2019 - 11:38
תזכורת לסטודנטים תואר ראשון - נוהל מועדים מיוחדים במחלקה למדעי המחשב 10/03/2019 - 11:32
89255 תורת הגרפים מועד ג' 07/03/2019 - 11:17
מצ"ב תיקון התנאי למועד ג' בתורת הגרפים. 06/03/2019 - 10:37
89-255-01: תורת הגרפים: נקבע מועד נוסף (מועד ג') שיתקיים ביום חמישי 11.4.19: 06/03/2019 - 10:22
89195 בדידה 1 מועד ג' 06/03/2019 - 08:22
89-715: נקבע מועד נוסף (מועד ג') שיתקיים ביום ראשון 14.4.19. 05/03/2019 - 13:03
8912005 שי גולן, שינוי מקום קבוע 04/03/2019 - 15:54
8931202 אריאל רוט שינוי מקום קבוע 04/03/2019 - 15:41
8911306 אלגברה לינארית 2 עדי בן צבי  04/03/2019 - 15:34