קבוצת מחקר בינה מלאכותית
חדר 225 / בניין 216
03-7384056 / 03-5318629
14:00 - 19:00 | ימים א-ה
מידע נוסף
מערכות מרובות רובוטים, רובוטים המבצעים משימות בתחום האבטחה, מידול קוגניטיבי וכן קבוצת הכדורגל הרובוטי
חדר 225 / בניין 216
03-7384056 / 03-5318629
14:00 - 16:00 ימים שני ושלישי
מידע נוסף
הקבוצה עוסקת בנושאים מגוונים של פיתוח תכנה וחמרה אמינה
חדר 280 / בניין 216
03-7384056 / 03-5318629
14:00 - 19:00 | ימים א-ה
מידע נוסף
חזונו של מרכז המחקר להיות גורם מוביל ברמה העולמית במחקר אקדמי בתחום הגנת הסייבר
חדר 280 / בניין 216
03-7384056 / 03-5318629
14:00 - 19:00 | ימים א-ה
מידע נוסף
חדר 245 / בניין 216
03-7384056 / 03-5318629
14:00 - 16:00 ימים שני ושלישי
מידע נוסף