צור קשר

המחלקה למדעי המחשב
אוניברסיטת בר אילן
רמת גן 5290002

ניתן לפנות אלינו במיילים:

לתואר ראשון: cs.office@biu.ac.il

לתארים מתקדמים: dafna.gad@biu.ac.il

טלפון: 03-5318866  פקס: 03-7384056