המחלקה למדעי המחשב

בניין 216 חדר 102 (מרכז הקמפוס)

תואר ראשון Cs.Office@biu.ac.il

תארים מתקדמים dafna.gad@biu.ac.il

טלפון 03-5318866

שעות קבלה

ימים א ו-ג בין השעות 11:30 - 14:00

ימים ב' ו-ה' בין השעות 08:30 - 10:30

יום ד' אין קבלת קהל