sharing is caring

אוניברסיטת בר-אילן נמנית עם האוניברסיטאות הגדולות בישראל. הסטודנטים, חברי סגל והמבקרים יוצרים יחד פסיפס אנושי רב תרבותי המשקף את פני החברה הישראלית. האוניברסיטה  מטפחת בהתמדה את המצוינות האקדמית במחקר ובהוראה.

The lecture will be given in zoom

5.11 כנס תלמידי שנה א'  - מחכים לכם

מתחברים לתעשייה - עם מר אבי ויזל IBM קולקוויום מחלקתי