אירוע לשנה א' לפתיחת שנה"ל

5.11 כנס תלמידי שנה א'  - מחכים לכם