חדר מחלקה – בניין 216 קומה 2
2nd Floor Colloquium, Building 216, Room 201
תמונה

בעקבות הקורנה מפגשי הקולקוויום מתוקשבים