בניין מדעי המח
Open day

מספר קוד

הנחה: 200 שח למתקבלים