בניין מדעי המח
Open day

13.00 - 9.00  מענה לשאלות ותשובות