Open day

מועד הימים הפתוחים: 11-12.2.21

מספר קוד

קוד ההנחה נפתח.

קוד: 20211

קוד ההנחה זמין לשימוש החל מ-11 בפברואר בשעה 07:00 בבוקר עד ל-14 בפברואר בחצות.

טפסים: כל הטפסים בעברית ובאנגלית

(עלות דמי רישום הם 464 ₪, 264 ₪ לאחר הנחה).

הנחה: 200 שח למתקבלים