בניין מדעי המח
Open day

מספר קוד: 20202

הנחה: 200 שח כרגיל

טפסי רישום: כל התוכניות כל התארים

תוקף: מיום חמישי 4.6 בשעה 08:00 עד ליום ראשון 7.6 בשעה 23:00