לרישום בקבוצות (עד 5 משתתפים בקבוצה): https://forms.gle/11JgtV4a5rpgj5v37

ההרצאה של פרופ' יהודה לינדל נדחתה ל17.6

המחלקה למדעי המחשב - אוניברסיטת בר-אילן

This week colloquium will be given by Ioana Bercea from Tel Aviv University