5.11 כנס תלמידי שנה א'  - מחכים לכם

מתחברים לתעשייה - עם מר אבי ויזל IBM קולקוויום מחלקתי