פיתוח ישראלי: התוכנה שתנבא את התאונה הקטלנית הבאה

Hebrew
Banner
News Banner
Image
img
Body

פרופ שרית קראוס וד"ר אריאל רוזנפלד

לכתבה