לשאוף גבוה ולהצטיין

התוכנית האצה לבגרות מאפשרת לתלמידיה מסלול לימודים בן 3 שנים במהלכו לומדים התלמידים לקראת בחינת הבגרות במתמטיקה בהיקף של 5 יח"ל אליה ניגשים הם בסוף כיתה י' (עפ"י תוכנית הלימודים של משרד החינוך). 

לתוכנית שתי מטרות מרכזיות:

א. סיום בהצטיינות את בחינת הבגרות במתמטיקה בהיקף של 5 יח"ל (ע"פ תוכנית הלימודים החדשה של משרד החינוך). מלבד הנושאים המומלצים לבגרות, תוכנית הלימודים כוללת נושאי העשרה מתמטית ונושאים הדרושים ללימודים אקדמיים במדעי הטבע והמתמטיקה.

ב. המשך ישיר ללימודים אקדמיים (החל מכיתה י"א). בוגרי התוכנית משולבים במסלולי לימוד לתואר ראשון במתמטיקה ו/או במדעים מדוייקים מקבילים אחרים. הלימודים נעשים על בסיס מובנה להשלמת התואר בסוף שנת י"ג או על בסיס של קורסי צבירה המקנה נקודות אקדמיות הנשמרות לסטודנט לכשיגש למסלול לימודים מן המניין. 

מסגרת הלימודים:

  • תוכנית האצה לבגרות במהלך השנים ח′-י′.
  • לפחות 30 מפגשים לאורך שנה"ל המתקיימים פעם בשבוע בשעות אחר הצהריים.
  • משך כל מפגש הינו 4 שעות אקדמיות (3 שעות ורבע).

אוכלוסיית יעד לבחינת הקבלה:

תלמידי כתה ז′ מוכשרים במתמטיקה. אל בחינת הקבלה ניגשים התלמידים באמצע השנה.

החממה האקדמית לנוער מצטיין במתמטיקה

התוכנית מיועדת למי שסיימו בגרות במתמטיקה ב-5 יחידות בציון שמעל 90 ,בכתה י' או מוקדם יותר (הסדר מיוחד פוטר את התלמידים מחובת המבחן הפסיכומטרי). התלמידים צריכים להבחן בשנה השניה במבחן אמי"ר לקביעת הרמה באנגלית, ולהשיג פטור מקורס בהבעה עברית על-ידי ציון בגרות של 76 ומעלה.

התוכנית נפתחת בשני קורסי קיץ, המתקיימים בחופשה שלפני כתה י"א. סמסטר הקיץ הראשון לתלמידי התוכנית האקדמית לנוער כולל שני קורסים אקדמיים: "מתמטיקה בדידה" (88-195) ו"אלגברה לינארית 1" (88-112).באופן רשמי, נלמדים שני קורסים אלה במסגרת של "שמיעה חופשית", והתלמידים אינם נחשבים עדיין לסטודנטים. עם הרישום לאוניברסיטה במסגרת התוכנית, לאחר חופשת הקיץ, מוכרים הקורסים כחלק מהלימודים לתואר. 

הקבלה לללימודי תואר ראשון במסלול מדעי המחשב ומתמטקה דו ראשי תלויה בהישגים בקורסי הקיץ:

כדי להתחיל את לימודי התואר הראשון במסלול זה יש לעבור את שני הקורסים  בציון ממוצע של 85 לפחות .

החל מסמטר א' לימודי התואר הראשון במסלול מדעי המחשב ומתמטיקה דו ראשי יתקיימו כ  3-4 ימי לימודים בשבוע החל משעות הצהריים.

סטודנט שהשיג ממוצע נמוך מ 85 בסוף השנה הראשונה, לא יוכל להמשיך במסלול מדעי המחשב ומתמטיקה דו ראשי ויעבורלמסלול מתמטיקה עיונית.

לימודי תואר ראשון