22.4.2020 המועצה שמחה להודיע כי בחירות עבור נציגות שנה ב ונציג תיכונסטים הסתיימו