אוניברסיטת בר אילן ואגודת הסטודנטים שמחים לבשר על פתיחת קרן מלגות חדשה שתסייע לסטודנטים אשר נפגעו כלכלית בתקופה מאתגרת זאת.

מוזמנים להגיש בקשה סטודנטים העומדים בתנאים הבאים בשנה"ל תשפ"א:

1. סטודנטים אשר שילמו דמי רווחה

2. סטודנטים שגובה שכ"ל שלהם הינו 60% או יותר

3. סטודנטים שלא קיבלו מכל גורם באוניברסיטה או באמצעותה מלגה בסכום של 4,000 ש"ח ומעלה

4. סטודנטים שאינם ממומנים באופן מלא או חלקי ע"י גורמים מוסדיים חיצוניים כגון משרד הקליטה, עתודאים, מפעל הפיס, מעסיק, משרד החינוך, אימפקט ועוד

5. תינתן עדיפות למחזיקים במכתב פיטורין או יציאה לחל"ת שלהם, של בן זוגם/ן, או של אחד מהוריהם, או לסטודנטים שנקלעו לקשיים כלכליים אחרים.

6. תינתן עדיפות לסטודנטים שלא קיבלו מלגת קורונה בפעימות הקודמות.

ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך י' כסלו, 26.11.20

לפרטים והגשת מועמדות למלגה: https://bit.ly/3n6IZ6i

לבירורים ניתן לפנות למדור שירות וגיוס בווטסאפ 052-6171988