קבלת קהל במזכירות המחלקה

מזכירות המחלקה נמצאת בבניין 216 חדר 102

שעות קבלת קהל הינם:

ימים א' ו-ג' בין השעות 11:30-14:00

ימים ב' ו-ה' בין השעות 08:30-10:30

יום ד' אין קבלת קהל