ד"ר אריאל פרנק

ד"ר
ד"ר אריאל פרנק
טלפון: 
פקס: 
דוא"ל: 
משרד: 
שעות קבלה: 

פירסומים

Frank, Ariel, "Dependable Distributed Testing – Can the Online Proctor be Reliably Computerized?", ICETE 2010 Intl. Conf. on e-Business and Telecommunications,ICE-B Track, 22-31, Athens, Greece, July 2010.

Gallula, David, Frank, Ariel, "Enriching the E-learning Experience in the Framework of Web 2.0 using Usability 2.0", ICCGI 2009, The 4th International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology, 229-234, Cannes, France, August 2009.

Mordechai, Viki, Drori, Offer, Frank, Ariel, "Grouping Search Results by Organizational Taxonomy using LCC&K Interface", MEIDAAT: Journal of Information Science and Librarianship (in Hebrew), ICL Israeli Center for Libraries, Volume 4, 14-19, September 2008, http://www.icl.org.il/sherutim.html?services/cat-txt.html

Weinberger, Hadas, Te'eni, Dov, Frank, Ariel. "Ontology-based Evaluation of Organizational Memory", Journal of the American Society for Information Science and Technology (JASIST), Volume 59(9), 1454-1468, July 2008.

Mordechai, Viki, Drori, Offer, Frank, Ariel. "TTLS: A Grouped Display of Search Results based on Organizational Taxonomy using the LCC&K Interface", ICEIS 2008, 10th International Conference on Enterprise Information Systems, Human-Computer Interaction Track, 47-53, Barcelona, Spain, June 2008.
 
Weinberger, Hadas, Te'eni, Dov, Frank, Ariel. "KnowledgeEco: An Ontology of Organizational Memory", Handbook of Ontologies for Business Interaction, Peter Rittgen (editor), Information Science Reference, IGI Global, 172-187, November 2007, http://www.igi-global.com/reference/details.asp?ID=7019

Kadury, Alon, Frank, Ariel. "Harvesting and Aggregation of Digital Libraries in the OAI Framework", WEBIST 2007, 3rd International Conference on Web Information Systems and Technologies, p. 441-446, Barcelona, Spain, 2007.

 

Maimon, Hila, Frank, Ariel. "Adaptation of the LODAS Model of Learning Objects Design to Practical SCORM Usage", INETD 2007, International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain, 2007.
 
Weinberger, Hadas, Frank, Ariel. "Evaluating Organizational Memory: A Three-layered Model", MKWI06 Knowledge Management Track, p. 487-497, Passau, Germany, Series on Knowledge Management of GITO-Verlag, 2006.
 
Yom Tov, Nir, Frank, Ariel. "Harnessing Search Engine Technologies to Increase Awareness and Discovery of Digital Libraries", IEEE International Conference on Information Technology: Research And Education, Tel Aviv, 2006.
 
Aharoni, Yaffa, Frank, Ariel, Shoham, Snunith. "Finding information on the free World Wide Web: A specialty meta–search engine for the academic community", First Monday, vol. 10, 2005. Available: http://firstmonday.org/issues/issue10_12/aharoni/index.html.
 
Sharon, Taly, Selker, Ted, Wagner, Lars, Frank, Ariel. "CarCoach: A Generalized Layered Architecture for Educational Car Systems",  SwSTE'05 IEEE Intl. Conf. On Software - Science, Technology And Engineering, p. 13-22, Herzliya, Israel, 2005.
 
Toaff, Yair, Frank, Ariel. "Web Traffic Acceleration over Cellular Networks by using a Compressing Proxy Server ", ICETE 2004, 1st International Conference on E-business and Telecommunication Networks, p. 40-45, Setubal, Portugal, 2004.
 
Dux-Rosenberg, Yael, Frank, Ariel, Serfaty, Solomon. "Effects of Variable Bit Rate Vocoder on VoIP QoS", ICETE 2004, 1st International Conference on E-business and Telecommunication Networks, p. 93-10, Setubal, Portugal, 2004.
 
Weinberger, Hadas, Te'eni, Dov, Frank, Ariel. "Ontologies of Organizational Memory as a Basis for Evaluation", ECIS'03 11th European Conference on Information Systems, Naples, Italy, 2003.
 
Eskin, Alexander, Frank, Ariel. "Offline Simulation of a Managed System for Testing a Developed Management System", SwSTE'03 IEEE Intl. Conf. On Software - Science, Technology And Engineering, p. 154-161, Herzliya, Israel, 2003.
 
Weinberger, Hadas, Frank, Ariel. "Tacit Knowledge - Linking Individual and Organizational Knowledge", ECSCW'2001 Workshop On Managing Tacit Knowledge, p. 55-59, Bonn, Germany, 2001.
 
Sharon, Taly, Frank, Ariel. "Digital Libraries on the Internet", IFLA'00 66th IFLA Council and General Conference, p. 13-18, Jerusalem, Israel, 2000.
 
Sharon, Taly, Frank, Ariel. "Utilizing Multimedia Technologies for Interactive Telesonography", RIAO'00 6th Content-based Multimedia Information Access Conference, p. 830-845, Paris, France, 2000.
 
Hanani, Uri, Frank, Ariel. "The Parallel Evolution of Search Engines and Digital Libraries: Their Convergence to the Mega-Portal", ICDL'00 Kyoto International Conference on Digital Libraries: Research and Practice, p. 269-276, Kyoto, Japan, 2000.
 
Hanani, Uri, Frank, Ariel. "Katsir: A Framework for Harvesting Digital Libraries on the Web", ECIS'00 8th European Conference On Information Systems, p. 306-312, Vienna, Austria, 2000.
 
Hanani, Uri, Frank, Ariel. "Intelligent Information Harvesting Architecture: An Application to a High-School Environment", Online Information 96, p. 211-220, London, England, 1996.
 
Druker, Rami, Frank, Ariel. "A C++/Linda Model for Distributed Objects", 7th Israeli Conference on Computer Systems And Software Engineering, p. 30-37, Herzliya, Israel, 1996.
 
Shimon, Y., Frank, Ariel. "Construction of Large Scale Software Systems in a Network Environment", 6th Israeli Conference on Computer Systems And Software Engineering, p. 16-23, Herzliya, Israel, 1992.
 
Yehuda, Y., Frank, Ariel. "Software Integration of Network Security in a Decnet System Environment", 6th Israeli Conference on Computer Systems And Software Engineering, p. 29-34, Herzliya, Israel, 1992.
 
Frank, Ariel, Wittie, L.D., Bernstein, A.J. "Multicast Communication on Network Computers", In: Ahamad, M. (eds.) Multicast Communication in Distributed Systems, IEEE Computer Science Press Technology Series, 1990.
 
Frank, Ariel. "The Transparency of Distributed UNIX ", AMIX Israeli UNIX User Group Workshop, Workshop Notes, Ramat-Gan, Israel, 1986.
 
Frank, Ariel, Wittie, L.D., Bernstein, A.J. "Multicast Communication on Network Computers", IEEE Software, vol. 2, 1985, p. 49-61.
 
Frank, Ariel, Bernstein, A.J., Wittie, L.D. "Maintaining Weakly-Consistent Replicated Data on Dynamic Groups of Computers", IEEE 1985 Intl. Conf. On Parallel Processing, p. 155-162, 1985.
 
Smolka, Scott A., Frank, Ariel, Debray, Saumya K. "Testing Protocol Robustness the CCS Way", In: Yemini, Yechiam, Storm, R., Yemini, S. (eds.), Protocol Specification, Testing and Verification, Proceedings of the IFIP WG6.1 Fourth International Workshop on Protocol Specification, Testing and Verification, p. 93-108, North Holland, 1985.
 
Frank, Ariel, Wittie, L.D., Bernstein, A.J. "Group Communication on Netcomputers", 4th Intl. Conf. On Distributed Computing Systems, p. 326-335, 1984.
 
Debray, S., Frank, Ariel, Smolka, S.. "On the Existance and Construction of Robust Protocols for Unreliable Communication Channels", In: Mathai, Joseph, Shyamasundar, R. K.. (eds.), 4th Conf. on Foundations of Software Technology and Theoretical Computer Science, Lecture Notes in Computer Science, p. 136-151, Bangalore, India, Springer-Verlag, 1984.
 
Wittie, L.D., Frank, Ariel. "A Portable Modula-2 Operating System: SAM2S", AFIPS Proceedings, National Computer Conference, p. 283-292, 1984.
 
Wittie, L.D., Frank, Ariel, Curtis, R.S. "Micronet/Micros - A Network Computer System for Distributed Applications", In: Preston, K. and Uhr, L. (eds.), Multicomputers and Image Processing- Algorithms and Programs, p. 307-318, New York, NY, USA, Academic Press, 1982.
 
Frank, Ariel, Nestel, S. "WICCPASS-WICC Protection and Security System", Information Processing Association (IPA) Proc. of the National Conference on Information Processing, Tel Aviv, Israel, 1977.

קורסים

89288 מערכות הפעלה לביולוגים (מסלול ביולוגיה חישובית) סמסטר א'  
89385 סדנה לפרויקטים שנתי  
89590 מערכות מבוזרות סמסטר ב'  
89664 מולטימדיה סמסטר א'  
89664 מולטימדיה סמסטר ב'  
89385 סדנה לפרויקטים שנתי  

תחומי מחקר

 למידה מבוזרת כאיתור משאבים ברשת, מולטימדיה מבוזר, ספריות דיגיטליות.